Crec que si la majoria dels catalans que s'auto-anomenen autòctons s'obrissin més a la cultura àrab i a l'islam en general,tots podrien'm anar una mica millor! La major part de la toponímia dels...